Aanmelden voor adverteren in kwartaalblad De Gelderse Molen

Bedrijfsnaam                            :
T.a.v. (bv. mevr./ir/drs/etc)      :
Roepnaam of initialen                 :
Tussenvoegsel                            :
Familienaam                                :
Straat    : huisnr (incl. event. toevoeging):
Postcode : Plaatsnaam:
Telefoon vast (alleen cijfers of leeg)   :
Telefoon mobiel (alleen cijfers of leeg):
e-mailadres:
Wenst tot wederopzegging te adverteren in het kwartaalblad "De Gelderse Molen" van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen.
Wij willen een advertentie in het volgende formaat:
kwart pagina staand (80,00 per jaar)
kwart pagina liggend (80,00 per jaar)
halve pagina staand (160,00 per jaar)
halve pagina liggend (160,00 per jaar)
hele pagina (320,00 per jaar)


Vervolgens kunt u een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:
A Ik wil graag eerst overleg over een ontwerp.
B Ik wil graag eerst nader contact.
C Ik betaal na ontvangst per e-mail van de rekening.
D Ik betaal na ontvangst per post van de rekening.
Door de keuze voor C of D geeft u te kennen tot opzegging adverteerder van de Stichting te blijven en jaarlijks na ontvangst van de rekening het verschuldigde bedrag te zullen overmaken.

Ontwerpen of materiaal t.b.v. een ontwerp kunnen per e-mail of per post afzonderlijk naar de secretaris gestuurd worden. Klik voor link e-mail secretaris of stuur e.e.a. per post naar Secretaris SVGM, Plein 12, 4111 KV ZOELMOND
Vermeld in het onderwerp uw bedrijfsnaam en "advertentie DGM".

Vraag of opmerking:Als alles goed is gegaan opent er een venstertje met dat bericht. Dat mag u gewoon sluiten. Na verwerking in de administratie krijgt u een bericht van inschrijving.