Algemene gegevens

Correspondentieadres Bestuur SVGM: Klarendalseweg 82, 6822 GC ARNHEM

Voor de redactie van "De Gelderse Molen" zie tabblad Tijdschrift.

Bankrelatie: ABN-AMRO bank - Arnhem.
Rekeningnummer: NL28 ABNA 0424 9583 17 ten name van "Vrienden Gelderse Molen".

De statuten van de stichting zijn hier op te halen als pdf.

Het Huishoudelijk Reglement zal hier ook gaan verschijnen, daar wordt nu nog aan gewerkt.

Bestuur

Voorzitter
G. Pol

G. Pol 0481-37 49 22
06-51 57 30 80
Secretaris
VACATURE
vacature
klik voor link e-mail secretaris
Klarendalseweg 82
6822 GC ARNHEM
Penningmeester
R. zur Lage
R. zur Lage
06-15 59 88 68
Bestuurslid
P. van Doorne
P. van Doorne 0344-60 89 06
06-19 19 54 60
Bestuurslid
H. Hakvoort
H. Hakvoort 0314-65 37 38
06-15 24 52 63

Donateursadministratie
F.J.A. Klaus
0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail donateursadministrateur
Plein 12, 4111 KV ZOELMOND
Webmaster
F.J.A. Klaus
0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail webmaster

Het hele bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.