Bestuur

Correspondentieadres Bestuur SVGM: Plein 12, 4111 KV ZOELMOND

Bankrelatie: ABN-AMRO bank - Arnhem. Rekeningnummer: NL28 ABNA 0424 9583 17.

Voorzitter
G. Pol

G. Pol 0481-37 49 22
06-51 57 30 80
Secretaris
F.J.A. Klaus
F. Klaus 0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail secretaris
Plein 12, 4111 KV ZOELMOND
Penningmeester
R. zur Lage
R. zur Lage 0314-36 11 22
06-15 59 88 68
Bestuurslid
P. van Doorne
P. van Doorne 0344-60 89 06
06-19 19 54 60
Bestuurslid
H. Hakvoort
H. Hakvoort 0314-65 37 38
06-19 29 82 76

Donateursadministratie
F.J.A. Klaus
0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail donateursadministrateur
Plein 12, 4111 KV ZOELMOND
Webmaster
F.J.A. Klaus
0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail webmaster

Het hele bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.