Algemene gegevens

Correspondentieadres Bestuur SVGM: Plein 12, 4111 KV ZOELMOND

Bankrelatie: ABN-AMRO bank - Arnhem.
Rekeningnummer: NL28 ABNA 0424 9583 17 ten name van "Vrienden Gelderse Molen".

De statuten van de stichting zijn hier op te halen als pdf.

Het Huishoudelijk Reglement zal hier ook gaan verschijnen, daar wordt nu nog aan gewerkt.

Bestuur

Voorzitter
G. Pol

G. Pol 0481-37 49 22
06-51 57 30 80
Secretaris
F.J.A. Klaus
F. Klaus 0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail secretaris
Plein 12, 4111 KV ZOELMOND
Penningmeester
R. zur Lage
R. zur Lage 0314-36 11 22
06-15 59 88 68
Bestuurslid
P. van Doorne
P. van Doorne 0344-60 89 06
06-19 19 54 60
Bestuurslid
H. Hakvoort
H. Hakvoort 0314-65 37 38
06-19 29 82 76

Donateursadministratie
F.J.A. Klaus
0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail donateursadministrateur
Plein 12, 4111 KV ZOELMOND
Webmaster
F.J.A. Klaus
0345-50 25 38
06-51 85 15 73
klik voor link e-mail webmaster

Het hele bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.