Contact

Correspondentieadres S.V.G.M.: Plein 12, 4111 KV ZOELMOND

Bankrelatie: ABN-AMRO bank - Arnhem. Rekeningnummer: NL28ABNA 0424958317.

Voor donaties en desbetreffende zaken: zie pagina Donateurschap.
Opzeggen van het donateurschap kan wl middels dit formulier.

Zie ook de bladzijde Bestuur.

Als alternatief is het ook mogelijk dat u op onderstaand formulier de vraag/opmerking invult met de gegevens benodigd om met u contact op te kunnen nemen.

Inlichtingenformulier

Opdat wij weten met wie we te doen hebben het verzoek om hieronder uw donateursnummer, mits beschikbaar, in te vullen. Dit nummer kunt u vinden aan het eind van de eerste regel van het adresblok van De Gelderse Molen.
Donateursnummer:
Hebt u geen donateursnummer of hebt u het niet beschikbaar dan graag wat naam- en adresgegevens invullen.
Bedrijfsnaam                            :
Titel (bv. mevr./ir/drs/etc)      :
Tussenvoegsel                           :
Familienaam                               :
Roepnaam of initialen                 :
Verder mag u eventueel wat andere gegevens invullen of openlaten.
Straat    : huisnr (incl. event. toevoeging):
Postcode : Plaatsnaam:

Vraag of opmerking:


Hoe wilt u benaderd worden?: e-mail     telefoon vast     telefoon mobiel
e-mailadres:
Telefoon (alleen cijfers of leeg) vast: mobiel :

Als alles goed is gegaan opent er een venstertje met dat bericht. Dat mag u gewoon sluiten. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.