Inschrijfformulier voor donaties

Bedrijfsnaam (mag leeg blijven)       :
Titel (bv. mevr./ir/drs/etc, of leeg):
Roepnaam of initialen                      :
Tussenvoegsel                                :
Familienaam                                    :
Straat    : huisnr (incl. event. toevoeging):
Postcode : Plaatsnaam:
Telefoon vast (alleen cijfers of leeg)   :
Telefoon mobiel (alleen cijfers of leeg):
e-mailadres:
Wenst tot wederopzegging voor minimaal 20,00 per kalenderjaar
donateur te worden van Stichting Vrienden van de Gelderse Molen.

Het bedrag ad , is heden overgemaakt op rekening NL28 ABNA 0424 9583 17 ten name van "Vrienden Gelderse Molen".
Opmerking (0-250 tekens):

Door het insturen van deze boodschap aan de donateursadministratie geeft u te kennen tot opzegging donateur van de Stichting te blijven en jaarlijks ten minste het bedrag van de minimumdonatie te zullen overmaken. Er worden geen acceptgiro's verzonden. In het begin van het jaar (begin februari) kunt u wl een e-mail verwachten met een herinnering als u niet al betaald heeft.


Als alles goed is gegaan opent er een venstertje met dat bericht. Dat mag u gewoon sluiten. Na verwerking in de administratie krijgt u een bericht van inschrijving.