Overheid

Deze bladzijde kunt u informaties vinden omtrent regelingen van belang voor moleneigenaren.
De bladzijde bevat de volgende onderwerpen, waar u direct heen kunt door het onderwerp aan te klikken.
Problemen met het aanvragen van subsidies via het Subsidieportaal (2017)
Regeling draaipremie over 2015
Jurisprudentie legeskosten
Onderhoudssubsidie

Problemen met het aanvragen van subsidies via het Subsidieportaal (2017)

Op de website van de provincie kunt u met enig zoekwerk op de pagina's komen om subsidie aan te vragen. Met deze link kunt u direct in een nieuw tabblad op die pagina terecht komen. Deze pagina bevat verder de noodzakelijke links.

Op de site van de provincie wordt ook melding gemaakt van mogelijke problemen bij het aanvragen. U kunt daar ook een document downloaden met wat uitleg. Dit document bevat de volgende tekst:
Problemen met het aanvragen van subsidies via het Subsidieportaal

Bij het aanvragen van subsidies via het Subsidieportaal doen zich een aantal problemen voor:
  • Tussentijds opslaan is pas mogelijk als u minimaal 5 paginas hebt ingevuld. Als u minder paginas invult, kunt u het formulier niet meer openen en moet u opnieuw beginnen met de aanvraag.
  • Bij vraag B2 is er een maximum aan het aantal tekens van 300 (inclusief spaties). Als u meer tekens invult dan 300 moet u helemaal opnieuw beginnen met de aanvraag./li>
  • Bijlagen mogen niet groter zijn dan 5 MB: anders kan het formulier niet worden ingediend.
Dit is dus wel iets om rekening mee te houden.

Regeling draaipremie over 2015

Vr 1 april 2016 dient het aanvraagformulier voor de omwentelingen in 2015 te zijn ingevuld. Dit formulier is alleen elektronisch beschikbaar bij de provincie via de link naar het formulier. Als u die kiest komt de gevraagde bladzijde waarop u weer de link naar het formulier te vinden is. Op dezelfde bladzijde kunt u ook de regelingen benaderen.
Of haal hier het formulier op.

Het formulier dient te worden afgedrukt, ingevuld en opgestuurd naar:
Provincie Gelderland
t.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
f na scannen digitaal naar: post@gelderland.nl. Het formulier (dat heet Aanvraagformulierdraaipremie2016.pdf) kan ook worden verkregen door een e-mail (of eventueel een telefoontje als u geen e-mail heeft) naar de secretaris van de SVGM. De voorwaarden om de premie te krijgen zijn redelijk simpel: de eigenaar of beheerder moet de antwoordkaart vr 1 april 2016 invullen en insturen en de bijdrage moet meer zijn dan 70; het maximum is 1.200. Verder is geregeld draaien een eis.
De subsidie bedraagt (n van de mogelijkheden):

Met vragen mag u ook uw secretaris bellen op 0345-50 25 38 of mailen.

SVGM Naar boven

Jurisprudentie legeskosten

De rechtbank in Den Haag heeft in mei uitspraak gedaan in een kwestie waarbij de gemeente een leges heeft geheven voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, terwijl er sprake was van een bestemmingsplan dat ouder dan tien jaar was. Wettelijk gezien geldt er een actualisatieplicht van bestemmingsplannen binnen tien jaar en kunnen er op basis van de regelgeving in de Wro geen leges worden gevorderd als het bestemmingsplan ouder is.
Dit is met de uitspraak in de rechtszaak tussen de gemeente Teylingen en 'De molen van Sassenheim' bevestigd.
De tekst van de volledige uitspraak kunt u bij De Hollandsche Molen aanvragen: tel: 020-6238703 of m.ravesloot@molens.nl.

SVGM Naar boven

Onderhoudssubsidie

Voor de bestuursperiode 2013 t/m 2016 kent de provincie een regeling, waarbij iedere molen, die ook in de bestuursperiode n of meerdere keren draaipremie heeft ontvangen 700 per jaar onderhoudssubsidie kan aanvragen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Die moeten de subsidie bij de provincie digitaal aanvragen. De moleneigenaar kan vervolgens op basis van een gemeentelijke regeling voor monumentenonderhoud de provinciale subsidie doorgesluisd krijgen. Deze regeling staat open sinds januari 2014. Van de provincie kan de moleneigenaar langs die weg in totaal in de bestuursperiode tot en met 2016 2100 verkrijgen. Omdat we in Gelderland een relatief groot aantal gemeentelijke molens hebben, gaat de provincie voor de eigenaar, - zijnde een gemeente -, een aparte regeling treffen, omdat gemeenten geen subsidie kunnen aanvragen via een regeling, die ze zelf beheren.

Door het besluit van Provinciale Staten genomen in februari jongstleden is nog eens 1000 onderhoudsmiddelen extra beschikbaar gekomen per molen. In het overleg is daarover gezegd dat in juli die middelen beschikbaar gesteld worden aan de gemeenten, die daarvoor langs digitale weg een aanvraag moeten indienen bij de provincie. De moleneigenaar moet vervolgens weer een aanvraag doen voor de gemeentelijke regeling voor monumentenonderhoud.

Door onze stichting is nogmaals uitgesproken dat we deze wijze van subsidietoekenning voor molenonderhoud een omslachtige en bureaucratische weg vinden, die in het geheel niet nodig is. Wij vinden dat de provincie op basis van een beschikking Besluit Rijksregeling Instandhouding Monumenten, waarbij het Rijk het Periodiek Instandhouding Plan van het monument ic. de molen heeft goed gekeurd, de beschikbare 1000 rechtstreeks aan de moleneigenaar kan uitkeren.

Hoe het ook zij belangrijk vinden wij dat aan het einde van 2016 alle moleneigenaren 3100 provinciale onderhoudssubsidie hebben ontvangen. Immers het zou jammer zijn dat de beschikbare provinciale middelen niet gebruikt worden. Tot onze grote schrik hoorden we echter op het provincie huis dat een groot aantal gemeenten nog steeds niet de provinciale subsidie heeft aangevraagd. Nog maar 30 van de 47 gemeenten met molens hebben zich bij de provincie gemeld.

Onze stichting beraadt zich nu op de actie, die ingezet moet worden om nalatige gemeenten in beweging te krijgen.

SVGM Naar boven