Welkom op de website van Stichting Vrienden van de Gelderse Molen

Logo SVGMU bent nu op de thuispagina van de stichting. Ter linkerzijde treft u de index aan van de beschikbare pagina's. Een klikje brengt u direct naar de betreffende pagina.
Hieronder treft u de inhoudsopgave van deze pagina aan. Ook hier is een klikje genoeg om in het onderwerp te komen. Onder elk onderwerp staat ons logo met 'Naar boven' dat u kunt aanklikken om hier terug te komen.


Vacatures eigen pagina”
14 juni 2022: De SVGM heeft een nieuw bestuur
De Vereniging Molenfederatie Gelderland is opgericht
De jaarlijkse excursie van de SVGM is afgelast
De jaarlijkse excursie van de SVGM is verschoven naar zaterdag 10 oktober
De restauratie van Coops Molen te Zelhem is gestart
De Hollandsche Molen blij verrast met Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019
Verslag (en begeleidende brief) bijeenkomst 7 dec. 2017 DHM met eigenaren
Online aanmelden donateurs en vragen om informatie
Restauratie model paltrok
Jurisprudentie legeskosten
Vacatures voor molenaars
Hebt u een molen zonder molenaar? Bent u molenaar zonder molen?

SVGM Naar boven

Vacatures eigen pagina

Ten behoeve van de vacatures is een aparte bladzijde gemaakt die direct toegankelijk is middels een eigen plaats in de inhoudsopgave aan de linkerzijde van het scherm.

SVGM Naar boven

14 juni 2022: De SVGM heeft een nieuw bestuur.

Op dinsdag 14 juni werd even na 15:00 uur door Gerrit Pol, voorzitter van de SVGM, in restaurant De Veldhoeve in Epe een vergadering geopend waar de besturen van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM) en de Vereniging Molenfederatie Gelderland (MFG) aanwezig waren. Tevens aanwezig de molenconsulent van de MFG en de donateursadministrateur/webmaster van de SVGM. Het doel van deze vergadering was voornamelijk het benoemen van nieuwe bestuursleden voor de SVGM alsmede het nemen van afscheid van de scheidende bestuursleden.

Drie van de vier zittende bestuursleden van de SVGM (Gerrit Pol, Rob zur Lage en Hans Hakvoort) traden af. Als nieuwe bestuursleden werden benoemd Jos Penninx (voorzitter), Jan Harm Bosch (secretaris), Joop Kruizinga (penningmeester), Jan van Rijnsbergen (bestuurder), Loes van Ruijven-van Leeuwen (bestuurder) en Peter van den Tweel (bestuurder). Petro van Doorne (bestuurder) bleef als enige uit het oude bestuur zitten in het nieuwe bestuur.

De vier leden van het oude bestuur van de SVGM en de donateursadministrateur werden bedacht met een fraaie bos bloemen, een zakje cakemeel en een miniatuurset molenstenen.

Op de pagina Bestuur op deze website kunt u ook de bijbehorende gezichten zien.
Na deze actie is het bestuur van de SVGM identiek aan dat van de MFG. De Stichting en de Vereniging blijven evenwel beiden gescheiden bestaan met ongewijzigde doelstellingen.
Voor meer informatie over de MFG zie het artikel hieronder.

SVGM Naar boven

De Vereniging Molenfederatie Gelderland, kortweg Molenfederatie Gelderland is op 25 mei 2021 opgericht.

logo VMFG Primair doel is de belangenbehartiging van de gehele Gelderse molenwereld. De Federatie wil draagvlak verkrijgen onder eigenaren en bedrijfsmatige en vrijwillige molenaars. Hiervoor gaat de Federatie intensief samen werken met de al veel langer bestaande Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM), welke onder haar bestaande naam actief blijft. De Federatie richt zich op moleneigenaren en plaatst ondersteuning van deze groep op de eerste plaats. Tegelijkertijd wil de Federatie alle betrokkenen, werkzaam op molengebied in Gelderland, met elkaar verbinden.

Voor meer informatie kunt u kijken op de eigen website van de federatie: Molenfederatie Gelderland

SVGM Naar boven

De jaarlijkse excursie van de SVGM is afgelast

Wegens de coronapandemie en de onlangs verscherpte maatregelen is een tripje naar Belgiл niet langer mogelijk. Omdat een belangrijk deel van de route en de te bezoeken locaties zich in dat land bevindt heeft het bestuur besloten de axcursie voor 2020 af te gelasten.
De betaalde inschrijfgelden zullen zo spoedig mogelijk worden teruggestort. Mocht u ze op 10 oktober nog niet ontvangen hebben neem dan alstublieft even contact op.

SVGM Naar boven

De jaarlijkse excursie van de SVGM is verschoven naar zaterdag 10 oktober

Wegens de coronapandemie is de excursie op zaterdag 23 mei 2020 niet doorgegaan. Er is nu een nieuwe datum gevonden. De excursie zal plaatsvinden op zaterdag 10 oktober 2020.

We vertrekken om 09:00 uur bij het gemeentehuis van Renkum aan de Generaal Urquhartlaan 4, te Oosterbeek.
Zorg dat je op tijd bent!

Voor meer gegevens over wat we gaan bezichtigen kunt u in De Gelderse Molen, eerste kwartaal 2020 kijken. Dit is ook op de website te vinden onder 'Tijdschrift')

Om deel te kunnen nemen aan de excursie moet uiterlijk 21 september 2020 het verschuldigde bedrag van Ђ 38,- p.p. op de rekening NL28ABNA0424958317 van het SVGM te Arnhem staan, onder vermelding van: excursie 2020.
Verder graag het donateursnummer vermelden (zie adreslabel De Gelderse Molen, rechtsboven).
Als u geen donateur bent graag uw e-mailadres bij de betaling opnemen.

In dit bedrag zitten de buskosten, entreegelden voor de molens en het museum , koffie/thee en Limburgse vlaai op wind- en motormaalderij Sint-Petrus en het lunchpakket wat jullie zullen ontvangen. Het lunchpakket bestaat uit: broodje kaas, broodje ham, krentenbol, fruit en flesje water.

SVGM Naar boven

De restauratie van Coops Molen te Zelhem is gestart

Coops 1 Coops 2 Coops 3 Coops 4


Zoals op bovenstaande foto's te zien is, is de restauratie van de romp van de Coops Molen te Zelhem ter hand genomen. Als alles volgens plan gaat lopen staat er over een vermoedelijk flink aantal maanden weer een maalvaardige molen in Zelhem


Voor informatie over de restauratie kijkt u op de facebookpagina van Coops Molen bereikbaar via deze link


SVGM Naar boven

De Hollandsche Molen blij verrast met Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019

DHM uitreikingVoor het hele artikel kijkt u op de pagina nieuws.


SVGM Naar boven

Verslag (en begeleidende brief) bijeenkomst 7 dec. 2017 DHM met eigenaren

Op 7 december 2017 is er in Elst een bijeenkomst geweest van De Hollandsche Molen met de SVGM en de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied. Hiervan is door De Hollandsche Molen een verslag gemaakt dat u hier kunt ophalen. De eerste bladzijde bevat de begeleidende brief, de andere twee het verslag.
Behalve bij de in de brief genoemde contactadressen kunt u ook bij de secretaris van de SVGM terecht.

SVGM Naar boven

Online aanmelden donateurs en vragen om informatie

Met ingang van heden is het mogelijk om op de site rechtstreeks aan te melden als donateur (zie Donateurschap). De mogelijkheid in Contact tot het stellen van een vraag is vervallen wegens veelvuldig misbruik voor reclame.

SVGM Naar boven

Nieuwe voorzitter nodig

Hamer Gerrit Pol treedt aan het einde van dit jaar terug als voorzitter van SVGM. Het bestuur van onze stichting kijkt nu reeds uit naar een opvolger. Belangstellenden daarvoor kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de SVGM (bellen mag ook). Ook personen die aandacht op een kandidaat willen vestigen, wordt gevraagd te reageren. Opzet is de nieuwe bestuurder zo snel mogelijk bij het bestuurswerk van onze stichting te betrekken.

Overigens wordt ook nog gezocht naar een nieuwe bestuurder ten noorden en westen van de Gelderse rivieren. Ook daarvoor zien we belangstellenden tegemoet.

SVGM Naar boven

Restauratie model paltrok

kapotte molen winterfair Op de beurs Winterweelde toonden we een zwaar beschadigd model van een paltrok (zie foto links). Dit model is inmiddels door een vrijwilliger gratis gerestaureerd. Het prachtige resultaat is te zien op de overige foto's. Uiteraard hebben we een passend bedankje geregeld. Dit model, en andere molenmodellen, zullen te zien zijn op beurzen waar de SVGM in de toekomst acte de prйsence zal geven.
paltrok gerestaureerd paltrok achter paltrok boven paltrok voor
zonder achterwand paltrok zaagraam

SVGM Naar boven

Jurisprudentie legeskosten

Er ligt een uitspraak van de rechtbank in Den Haag over het in rekening brengen van legeskosten bij aanpassing van oude bestemmingsplannen. Meer gegevens op de pagina Overheid.

SVGM Naar boven

SVGM Naar boven